YARIŞMALAR

Geleneksel Kastamonu Mutfağı Yarışması

Kastamonu yöresine ait yemek kültürünün tanıtılması, yeni nesillere yarışma ortamı ile aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla

Üniversite Öğrencileri Yarışıyor

Üniversitelerin gastronomi ve aşçılık bölümü öğrencilerinin katılacağı, “bölge ürünleriyle yaratıcı Kastamonu mutfağı” yarışması